وکیل سیدمهدی موسوی

آقای سیدمهدی موسویوکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت۵۹۳
تلفن دفتر کار۰۱۳۳۳۲۶۳۱۷۶
تلفن همراه۰۹۱۱۱۳۴۲۶۴۹
نشانیرشت،سبزه میدان،ابتدای استادسرا،جنب آموزشگاه زبان کیش،س ونوس،ط۱،و۲
وضعیت اشتغالمشغول به کار
شهر محل اشتغالرشت

جهت تغییر ، اصلاح و یا تکمیل اطلاعات فوق می توانید از این فرم استفاده نمایید. کلیک کنید.

نظرسنجی وکیل سیدمهدی موسوی
خدمات الکترونیک