کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون رفاه

_
وکیل مجید تندکار

مجید تندکارعضو

وکیل دانیال فرصتی فر

دانیال فرصتی فرعضو

ایمان داداش خواه

ایمان داداش خواهعضو

سعید حاتمی

سعید حاتمیعضو

مریم لطفی وشمه سرائی

مریم لطفی وشمه سرائیعضو

سولماز حسینی

سولماز حسینیعضو

وکیل اسماعیل یوسفی نژاد

وکیل اسماعیل یوسفی نژادعضو

نظرسنجی کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک