کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون نقل و انتقالات

_
حمید کاظم مفخمی

حمید کاظم مفخمیرییس

بهاره نجفی

بهاره نجفینائب رییس

عابد حسن زاده

عابد حسن زادهدبیر

مهیار یوسفی شارمی

مهیار یوسفی شارمیعضو

سپیده عنصری نژاد

سپیده عنصری نژادعضو

نظرسنجی کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری گیلان
تمدید الکترونیکی پروانه