کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون نقل و انتقالات

_
بهاره نجفی

بهاره نجفیرییس

عابد حسن زاده

عابد حسن زادهنائب رییس

وکیل کبری علیزاده خاناپشتانی

کبری علیزاده خاناپشتانیدبیر

مهیار یوسفی شارمی

مهیار یوسفی شارمینماینده انفورماتیک

سپیده عنصری نژاد

سپیده عنصری نژادعضو

وکیل ساره نعمت اللهی

ساره نعمت اللهیعضو

نظرسنجی کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک