ایمیل کانون

help@guilanbar.ir

آدرس

گیلان ، رشت ، بلوار چمران

ایمیل انفورماتیک

ICT@guilanbar.ir

سامانه پیامکی

۹۰۰۰۷۰۶۵

کد پستی

۴۱۸۵۷۵۳۱۹۵

C

ارسال پیام به کانون وکلا

پیام های شما دریافت و به سرعت پاسخ داده می شود

نظرسنجی تماس با ما
خدمات الکترونیک