کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اتاق داوری

_
سید حسن سجادی

سید حسن سجادیرئیس

حمیدرضا عسگری

حمیدرضا عسگرینائب رئیس

وکیل سیده فاطمه میرفلاح نصیری

سیده فاطمه میرفلاح نصیریدبیر

فاطمه بیابانی

فاطمه بیابانیعضو

وکیل جعفر دوستی زاد شیرکوهی

جعفر دوستی زاد شیرکوهیعضو

مریم پیردیر رودبارکی

مریم پیردیر رودبارکیمنشی

نظرسنجی اعضای اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک