کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اداره معاضدت قضایی

_
وکیل حامد تفرجی فر

حامد تفرجی فررئیس

نسیم آقایی خلیل

نسیم آقایی خلیقنائب رئیس

محمد روستابیگ

محمد روستابیگدبیر

حسن صدرممتاز

حسن صدرممتازعضو

رضا فرخی

رضا فرخیعضو

امیر گلچین وکیل

امیر گلچینعضو

بابک صباحی

بابک صباحیعضو

علی رودیانی

علی رودیانیعضو

وکیل سینا قره داغی

سینا قره داغیعضو

وکیل امیرحسن توسطی گشتی

امیرحسن توسطی گشتیعضو

وکیل شاهین نعمت دوست حقی

شاهین نعمت دوست حقیعضو

وکیل حدیث تتارچه

حدیث تتارچهعضو

وکیل لیلا قاسمی پاشاکی

لیلا قاسمی پاشاکیعضو

وکیل نیره یوسف پورآذر

نیره یوسف پورآذرعضو

وکیل متین نیکخواه

متین نیکخواهعضو

وکیل فاطمه دلخوش

فاطمه دلخوشعضو

وکیل سیده سولماز حسینی

سیده سولماز حسینیعضو

نظرسنجی اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک