کانون وکلای دادگستری گیلان
_

اداره معاضدت قضایی

_
اسفندیار مرادی

اسفندیار مرادیرییس

نسیم آقایی خلیل

نسیم آقایی خلیقنائب رییس

الهام حاجی علی نژاد امیری

الهام حاجی علی نژاد امیریدبیر

محمد روستابیگ

محمد روستابیگعضو

رضا فرخی

رضا فرخیعضو

علیرضا بذری شرفشادی

علیرضا بذری شرفشادیعضو

ابراهیم نجفی پور

ابراهیم نجفی پورعضو

صدیقه کیانمهر

صدیقه کیانمهرعضو

ارغوان زاوش

ارغوان زاوشعضو

لیلا رشیدی شهرستانی

لیلا رشیدی شهرستانیعضو

نظرسنجی اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک