کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون امور مالیاتی

_
غلامرضا سید حسنی

غلامرضا سید حسنیعضو

ارغوان زاوش

ارغوان زاوشعضو

رحیم یاقوتی

رحیم یاقوتیعضو

وکیل مهدی کاویانی جبلی

مهدی کاویانی جبلیعضو

وکیل ‌شفق محمدی

شفق محمدیعضو

وکیل زهرا سیار سپهری

زهرا سیار سپهریعضو

وکیل پرستو غرایاق زندی

پرستو غرایاق زندیعضو

نظرسنجی کمیسیون امور مالیاتی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک