کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون امور مالیاتی

_
حمیدرضا هاشمی فرد

حمیدرضا هاشمی فردرییس

غلامرضا سید حسنی

غلامرضا سید حسنینائب رییس

معین زحمتکش

معین زحمتکشعضو

میلاد لطیفی

میلاد لطیفیعضو

زینب کریمی پور

زینب کریمی پورعضو

نظرسنجی کمیسیون امور مالیاتی کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک