کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون فرهنگ و هنر

_
وکیل روانبخش رضائی سندسی

روانبخش رضائی سندسیعضو

مسعود شالچیان

سید مسعود شالچیانعضو

قاسم بزرگ زاده

قاسم بزرگ زادهعضو

مهدی ترابی وکیل

مهدی ترابیعضو

وکیل سید محمد سیادتی طارمی

سید محمد سیادتی طارمیعضو

مریم ندائی وکیل

مریم ندائیعضو

زهرا حسینی بازنشین

زهرا حسینی بازنشینعضو

وکیل لیلا چلک دانی

لیلا چلک دانیعضو

وکیل سیداحسان بدرخواهان

سیداحسان بدرخواهانعضو

نظرسنجی کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک