وکیل ابوذر امامی شیجانی

آقای ابوذر امامی شیجانیوکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت۵۰۶
تلفن دفتر کار۰۱۳۳۳۷۵۵۸۶۱
تلفن همراه۰۹۱۱۱۳۰۸۸۴۲
نشانیرشت – گلسار – بلوار دیلمان – چهارراه شهید بهشتی – عمارت نور – واحد ۷
وضعیت اشتغالفعال

جهت تغییر ، اصلاح و یا تکمیل اطلاعات فوق می توانید از این فرم استفاده نمایید. کلیک کنید.

نظرسنجی وکیل ابوذر امامی شیجانی
خدمات الکترونیک