وکیل فاطمه نقی زاده خواجکینی

خانم فاطمه نقی زاده خواجکینیوکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت۲۳۳
تلفن دفتر کار۳۳۵۳۸۳۴۶
تلفن همراه۰۹۱۲۲۱۵۹۴۸۶
نشانیسنگر- روبروی شهرداری
وضعیت اشتغالمشغول به کار

جهت تغییر ، اصلاح و یا تکمیل اطلاعات فوق می توانید از این فرم استفاده نمایید. کلیک کنید.

نظرسنجی وکیل فاطمه نقی زاده خواجکینی
خدمات الکترونیک