وکیل مسعود سالم

آقای مسعود سالموکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت۱۹۱
تلفن دفتر کار۰۱۳۳۳۴۴۲۰۷۶
تلفن همراه۰۹۱۱۱۳۷۱۰۴۲
نشانیرشت – سلیمانداراب – اول کوچه آزادی
وضعیت اشتغالفعال

جهت تغییر ، اصلاح و یا تکمیل اطلاعات فوق می توانید از این فرم استفاده نمایید. کلیک کنید.

نظرسنجی وکیل مسعود سالم
خدمات الکترونیک