وکیل فریبرز عبداله پوردیلمانی

آقای فریبرز عبداله پوردیلمانیوکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت۱۳۷
تلفن دفتر کار۰۱۳۳۳۲۳۰۱۸۰
تلفن همراه۰۹۱۱۱۳۲۳۲۹۸
نشانیرشت – شهرداری – ساختمان امیرکبیر – طبقه سوم
وضعیت اشتغالفعال

جهت تغییر ، اصلاح و یا تکمیل اطلاعات فوق می توانید از این فرم استفاده نمایید. کلیک کنید.

نظرسنجی وکیل فریبرز عبداله پوردیلمانی
خدمات الکترونیک