۲۹ تیر ؛ زمان انتخاب هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری


جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلای دادگستری روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه جاری در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و طی آن هیئت مدیره جدید این صندوق انتخاب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، در اطلاعیه صندوق حمایت وکلای دادگستری که به امضای دکتر سنجر فخری، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این صندوق رسیده، آمده است: «جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلای دادگستری در روز پنجشنبه مورخ ۱۴٠٢/٠۴/٢٩ ساعت ۹ صبح در محل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – پلاک ۳ ، به استناد ماده ۵ اساسنامه با حضور سه نفر از نمایندگان دولت و یک نفر نماینده از طرف هر یک از کانون‌های سراسر کشور و ریاست کانون مرکز و دو نفر نماینده از کانون مذکور تشکیل می‌گردد.

از همکارانی که مایل به انجام خدمت افتخاری در هیئت مدیره صندوق و واجد شرایط در ماده ۱۰ اساسنامه صندوق که ذیلاً درج می‌گردد، می‌باشند، درخواست می‌گردد مراتب آمادگی خود را کتباً به عنوان ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و ریاست جلسات مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری اعلام فرمایند تا اسامی آنان به اطلاع کانون‌های سراسر کشور برای اتخاذ تصمیم و انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسان برسد.

ماده ۱۰ – هیئت مدیره صندوق از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو على‌البدل تشکیل می‌شود که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز که حائز شرایط انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره کانون وکلا هستند (مفاد ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶) انتخاب می‌شوند. در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی، عضو علی‌البدل در رأی شرکت می‌نماید.»

خدمات الکترونیک