نمونه سوالات اختبار ـ بهمن ماه 84

نمونه سؤالات حقوق مدني ـ بهمن ماه 84

نمونه سؤالات حقوق مدني ـ بهمن ماه 84


 سؤالات حقوق مدنی ـ بهمن ماه ۸۴

۱- آقای احمد گلبانگ در فروردین ۱۳۵۶ مغازه خود را برای مدت یکسال به بانک B اجاره می‌دهد. در سند رسمی اجاره قید می‌گردد که هیچ وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه دریافت نشده است و عقد اجاره مشمول قانون مدنی است. پس از پایان مدت اجاره چون بانک تخلیه نمی‌کند، موجر به شما مراجعه و تقاضا دارد که مغازه وی تخلیه شود . چون نمی‌خواهد معطلی دادگاه و هزینه دادرسی به وی تحمیل شود. تقاضای تخلیه از طریق مراجعه به دائره اجرای ثبت اسناد و املاک را پیشنهاد می‌کند. ضمناً انتظار دارد که مغازه با توجه به مفاد سند رسمی که در آن عدم دریافت حق سرقفلی تصریح شده، بدون پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه و تحویل شود.
اولاً : تشریح فرمایید به عنوان حقوقدان چه توضیحی در خصوص این دعوی به موکل داده و سرانجام کار را چگونه پیش‌بینی می‌کنید
ثانیاً: در صورتی‌که وکیل مستأجر (بانک) باشید. در مقام دفاع چه اقدامی خواهید نمود؟
در هر دو مورد به طور مستدل نظر خود را بیان فرمائید.
۲ـ در کدام یک از عقود معین علم اجمالی نیست به متعاقدین، کفایت کرده و لزومی به علم تفصیلی نیست؟
۳ـ اگر ادعای خواهان این باشد که مبیع تحویل شده غیر از آن چیزی است که قرار بود معامله شود و جنس آن نامرغوب‌تر است. آیا مورد از مصادیق خیار عیب است یا خیار رؤیت یا هیچکدام؟
۴ـ خانم مریم، ایرانی، مسلمان با آقای ماریو پوزو تبعه آمریکا (غیرمسلمان) ازدواج می‌کند و حاصل این ازدواج دو طفل پسر است که برایشان شناسنامه ایرانی دریافت گردیده است. زوج فوت کرده و میراث قابل توجهی بجا گذاشته است. خواهر متوفی به ایران آمده و در صدد تصاحب ماترک برادر به عنوان وارث است. خانم مریم(زوجه) به شما مراجعه تا به عنوان وکیل حقوق وی و فرزندانش را از ماترک به جا مانده استیفاء کنید. چه اقدامی خواهید فرمود؟

حقوق تجارت ـ بهمن ماه ۱۳۸۴

سؤال اول: شش مورد از جهات افتراق بین ورشکستگی و اعسار را مرقوم فرمائید.
سؤال دوم: شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده ورشکستگی چیست؟
سؤال سوم: وظایف مدیر تصفیه را مشروحاً بنویسید.
سؤال چهارم: اگر تمام اعضای هیأت مدیره یک شرکت سهامی استعفا کرده یا شرایط مدیریت را از دست بدهند چه کسانی و چه اقداماتی باید انجام دهند تا مدیران انتخاب شوند.
سؤال پنجم: اگر برات یا سفته به وسیله دو نفر به عنوان صادر کننده مهر یا امضاء شود. مسئولیت آنان در برابر دارند چگونه است؟ متضامناً متعهد پرداخت ‌اند یا هر یک به نحو تساوی؟ پاسخ را با با دلیل و مستند قانونی مرقوم فرمائید.
سؤال ششم: تفاوت حق‌العمل‌کاری با دلالی وکالت را توضیح دهید.

خدمات الکترونیک