نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، نشست هم اندیشی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید اتاق داوری ، روز یکشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲ در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اعضای هیات مدیره ضمن تبریک به اعضای جدید، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه مطلوب رسیدگی به پرونده های مطروحه، آموزش داوران و نیز تعرفه ی بیشتر اتاق داوری جهت نیل به اهداف معینه را مطرح کردند. سپس هر یک از اعضای محترم اتاق، نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتها و نیز برنامه ها برای ارتقای سطح کیفی عملکرد اتاق در روند رسیدگی ها و نیز نحوه ی جذب و آموزش داوران جدید اتاق را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک