نخستین نشست کارگروه معاضدت اسکودا

1
2
3
4
5
6

آقای وکیل اسفندیار مرادی، رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری گیلان در نخستین نشست کارگروه معاضدت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در روز سه شنبه مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۴۰۱ در محل اتحادیه شرکت نمود. در این جلسه روسای اداره معاضدت کانون های وکلای دادگستری از چالش ها و موانع روبرو، در انجام وظایف حرفه‌ای خود سخن گفتند. آقای دکتر محمد نبی از انعقاد تفاهم نامه معاضدتی با کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و معاونت کنسولی وزارت خارجه خبر داد و آقای دکتر کوشا، از لزوم ارائه آمار دقیق مراجعین، بهبود ارائه خدمات معاضدتی و به کارگیری افراد با اخلاق و دارای دانش حقوقی لازم و متخصص جهت ارائه مشاوره سخن گفت. شایان ذکر است در این جلسه موضوعات زیر مورد تاکید قرار گرفت:
۱_ ارتباط با مقامات قضایی استان و تبیین و معرفی جایگاه اداره معاضدت
۲_ تاسیس واحدهای مشاوره و معاضدت در مجتمع های قضایی
۳_ ارائه آمار درست و واقعی از پرونده معاضدتی و تسخیری
۴_ ارائه مشاوره های صحیح و قانونی به متقاضیان
۵_ اهتمام همکاران در پیگیری پرونده های معاضدتی

خدمات الکترونیک