فراخوان اسکودا برای اخذ گزارش از وکلای در معرض خطر


کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از همه وکلای دادگستری دعوت می‌کند اگر چنانچه خود یا یکی از همکارانشان در وضعیت خطرخیز قرار گرفته‌اند، گزارش این وضعیت را به همراه ذکر تلفن تماس و مشخصات کامل خود به پست الکترونیکی dideban.scoda@gmail.com ارسال نمایند.

خدمات الکترونیک