ضرورت تجدیدنظر در قانون تسهیل به حرمت حفظ حقوق دفاعی مردم


وحید پایه‌پره عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست خبری با خبرنگاران (گزارش تصویری) گفت : تبعات کیفی شغل وکالت بر جان، مال و حیثیت اشخاص به صورت کاملا ملموس نمود پیدا می‌کند. ما در ورود دانش آموختگان به عرصه وکالت مشکلی نداریم و اگر هرکسی شایسته اخذ نمره آیین نامه ۱۴۰۰ یعنی ۶۰درصد را داشت مسئله ای نداشتیم و به حرمت حفظ حقوق دفاعی مردم است که میبایست در قانون تسهیل تجدیدنظر بعمل آید و اگر وکیل دادگستری از تخصص حقوقی معقولی برخوردار نباشد، آحاد جامعه دچار محروم ماندن از حقوق حداقلی خود میشوند.

پایه‌پره تاکید کرد: قاعدتا همه تلاش‌ها باید معطوف به جذب نخبگان حقوق برای تصدی این مهم باشد نه مسیری که اکنون آقایان ترسیم کرده اند.

خدمات الکترونیک