صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – پنجشنبه مورخ 1402/5/18


نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۲ با حضور اعضای هیأت‌ رئیسه اتحادیه و نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری در محل اتحادیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، در ابتدای این جلسه که تنها غایب آن کانون وکلای دادگستری زنجان بود، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گزارشی از امور جاری اتحادیه و برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۲ را به شورای اجرایی ارائه دادند.

در ادامه مصوبات ذیل به تصویب رسید:

دستور اول: گزارش امور جاری

مصوبه: «تقدیر و تشکر از هیئت‌رئیسۀ سابق صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در نشست هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۹ تصویب شد.»

مصوبه: «هیئت‌رئیسۀ اسکودا مجاز به اعطای پاداش به طراحان سؤال، کارمندان و دیگر افراد دخیل در برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۴۰۲ است.»

دستور دوم: انتخابات هیئت رئیسه و بازرس اسکودا

مصوبه: «انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ برگزار و دو ماه پیش از این تاریخ آگهی آن منتشر خواهد شد. ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ موعد استقرار هیئت‌رئیسۀ جدید اتحادیه خواهد بود.»

دستور سوم: نامۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص هزینه‌های همایش هیئت عمومی

مصوبه: «نامۀ کانون وکلای دادگستری هرمزگان در خصوص هزینه‌های همایش هیئت عمومی قرائت و بررسی و تصویب شد.»

دستور چهارم: تعیین کارگروه تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای وکالت دربردارندۀ حقوق و تکالیف وکلا، مدیران کانون‌های وکلا و مدیران مؤسسات حقوقی مصوبۀ چهل‌وهشتمین همایش هیئت عمومی (خوزستان)

مصوبه: «هیئت‌رئیسۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اعضای کارگروه تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای وکالت دربردارندۀ حقوق و تکالیف وکلا، مدیران کانون‌های وکلا و مدیران مؤسسات حقوقی را تعیین خواهد کرد.»

دستور پنجم: تصویب شرح وظایف و تعیین اعضای کمیسیون حمایت

مصوبه: «هریک از کانون‌ها عضو منتخب خود را جهت عضویت در کمیسیون حمایت به هیئت‌رئیسۀ اتحادیه معرفی خواهند کرد. جناب آقای شهرام مختاری به‌عنوان رئیس کمیسیون حمایت اتحادیه تعیین شدند.»

دستور ششم: تصمیم‌گیری درزمینۀ اجرای سامانۀ سخاوت در اجرای مادۀ ۱۵۶ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال

مصوبه: «تشکیل سامانۀ سخاوت توسط اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب شد و اختیار عقد قرارداد و هماهنگی‌های بعدی به هیئت‌رئیسۀ اتحادیه تفویض گردید.»

خدمات الکترونیک