جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون محیط زیست کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون محیط زیست کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون محیط زیست کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، جلسه معارفۀ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کمیسیون محیط زیست، روز سه شنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴٠۲ برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک به اعضای جدید کمیسیون محیط زیست، با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه عملکرد این کمیسیون جهت نیل به اهداف معینه را مطرح نمودند.
اهتمام در جهت تقویت و ارتقای عملکرد و فعالیتهای این کمیسیون در راستای صیانت و احیای حقوق عامه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق محیط زیست به انحای مختلف از طریق مشارکت فعالانه و تعامل با متولیان محیط زیست و نیز تشکل های مردم نهاد فعال در این زمینه با تدوین آئین کار مشخص و نیز انعقاد تفاهم نامه همکاری و ورود در پرونده های مرتبط با نقض حقوق محیط زیست بمنظور دفاع اثربخش در این زمینه با استفاده از ظرفیت علمی وکلای علاقه مند، از اهم مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون با اشاره به عملکرد این کمیسیون در ادوار قبلی، نکته نظرات و دغدغه های خود در رابطه با حوزه فعالیتها و حدود اختیارات کمیسیون و نیز نقش مهم فرهنگ سازی در حفظ پایدار و پیشگیری از تخریب محیط زیست را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک