جزئیاتی جدید از پرونده اکبر طبری


رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به اتهامات موجود در پرونده طبری اشاره و تصریح کرد: موضوع پرونده ارتشا است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پول شویی و جعل اعلام کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که مورد حکم قرار گرفته است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادر شده پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشا در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشا حکم صادر شد و وی درخصوص پول شویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم تصریح کرد: هم اکنون پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به زودی در این باره رأی مقتضی صادر خواهد شد.وی درباره بزه اعمال نفوذ در این پرونده اظهار کرد: در رابطه با این اتهام نیز حکم صادر شده است. / میزان

 

 

خدمات الکترونیک