بررسی ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری


در راستای مصوبه هیات عمومی اسکودا صورت گرفت؛

بررسی ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

کارگروه نظارت و بازرسی اسکودا به‌منظور بررسی و هم‌اندیشی دربارۀ مادۀ ۸۵ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای مصوبات اسکودا در خصوص این کارگروه، تشکیل جلسه داد.

▪️به گزارش روابط‌عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این جلسه مادۀ ۸۵ آیین‌نامۀ اجرایی بررسی شد و مصوبۀ هیات عمومی اسکودا دربارۀ کارگروه نظارت و بازرسی اجرا گردید.
این ماده به وظایف نظارتی کانون‌ها بر وکلای دادگستری و انجام تکالیف قانونی آن‌ها ارتباط دارد.

▪️دراین‌خصوص، در جلسۀ روز گذشتۀ کارگروه نظارت و بازرسی، اکثریت اعضا بر ضرورت تشکیل ادارۀ نظارت و بازرسی و تهیۀ آیین‌نامۀ مربوط به آن از سوی کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کردند.
در این نشست نقاط قوت و ضعف مادۀ ۸۵ آیین‌نامۀ اجرایی باتوجه‌به مسئلۀ خودنظارتی‌بودن بررسی شد.

▪️در خصوص تکلیف تعیین‌شده در نشست آذرماه هیات عمومی اسکودا نیز مفاد مربوط به این کارگروه و موارد اجرایی آن به اطلاع اعضا رسید. محتوای این بخش به مصوبات هیات عمومی اسکودا پیرامون اصلاح آیین‌نامۀ پیشنهادی نظارت و بازرسی اختصاص دارد.

▪️حاضران در این جلسه که نمایندگان کانون‌های وکلا بودند، در خصوص اصلاح و بررسی مفاد این بخش از آیین‌نامۀ اجرایی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

 

🌐به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

نظرسنجی بررسی ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

خدمات الکترونیک