امکان ثبت ازدواج و طلاق با وکالت‌نامه وکلای دادگستری وجود ندارد


معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستوری خطاب به دفاتر ازدواج و طلاق، از لغو بخشنامه خرداد ۱۴۰۱ این سازمان درباره امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری خبر داد.

در بخشنامه جدید اشاره شده است بخشنامه ۱۴۰۱/۳/۱۶ با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مغایرت دارد و از این رو لغو می‌گردد.

خدمات الکترونیک