رئیس کمیسیون کارآموزی

شغلی به خاطر ندارم که واژه «شریف» در وصف آن به کار برده باشند، اگر امروز دوباره به گذشته برگردم و به من بگویند چه شغلی انتخاب می کنی، می گویم وکالت دادگستری

شغلی به خاطر ندارم که واژه «شریف» در وصف آن به کار برده باشند، اگر امروز دوباره به گذشته برگردم و به من بگویند چه شغلی انتخاب می کنی، می گویم وکالت دادگستری

بهمن حیدری نژاد، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان در نشست معارفه و توجیهی کارآموزان وکالت مطرح کرد : ... ادامه مطلب
خدمات الکترونیک