یک وکیل دادگستری: از دلایل عدم تکریم ارباب رجوع، آموزش ندادن پرسنل است

هوشنگ پوربابایی | اعتمادآنلاین

هوشنگ پوربابایی | اعتمادآنلاین

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که یکی از مشکلات در زمینه عدم تکریم ارباب رجوع، آموزش ندادن پرسنل است گفت: افرادی که به کاری گماشته می‌شوند و در اداره‌ای مشغول خدمت به مردم هستند نه تنها باید از وظایف تخصصی خود به درستی مطلع باشند و یاد بگیرند مقررات و دستورالعمل‌ها چگونه است و آن‌ها را به مردم تفهیم کنند بلکه از لحاظ اخلاقی و رفتاری نیز باید درست عمل کنند.

هوشنگ پوربابایی در ارتباط با ضرورت تکریم ارباب رجوع در مراجع قضایی گفت: حقوق، آبرو حیثیت و شخصیت هر ارباب رجوع و هر شخصی از ملت ایران برابر آن چیزی که قانون اساسی، احکام الهی و روایات ائمه وجود دارد بسیار مهم است و بنابراین در جامعه اسلامی که آیات، احادیث و قوانین متعددی بر حفظ حیثیت و مصون بودن از تعرض داریم توقع این است که نه در دستگاه قضایی بلکه هر فردی در هر مرجعی حضور پیدا می‌کند نه تنها تکریم شود، شخصیتش درنظر گرفته شود و با او با احترام برخورد شود بلکه به نحوی امورش پیگیری شود که در اوقاتش نیز خللی وارد نشود و این را نباید تنها به دستگاه قضایی محدود کرد بلکه در دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌ها نیز باید اجرا شود.

وی با بیان این‌که یکی از مشکلات در زمینه عدم تکریم ارباب رجوع، آموزش ندادن پرسنل است، گفت: افرادی که به کاری گماشته می‌شوند و در اداره‌ای مشغول خدمت به مردم هستند نه تنها باید از وظایف تخصصی خود به درستی مطلع باشند و نه تنها باید یاد بگیرند مقررات و دستورالعمل‌ها چگونه است و آن‌ها را به مردم تفهیم کنند بلکه از لحاظ اخلاقی و رفتاری نیز باید درست رفتار کنند و به همین دلیل مسئولین اداره و سازمان موظف هستند از نظر اخلاقی و رفتاری پرسنل خود را آموزش دهند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این در هیچ کجای دنیا مراجعات حضوری معنا ندارد و دولت، دولت الکترونیک است پس باید این پیش‌بینی‌ها انجام شود تا مراجعات حضوری ارباب رجوع را به حداقل رساند و هم‌چنین نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که برخی ادارات و سازمان‌ها به دو دلیل ارباب رجوع فراوانی دارند یکی این‌که مقررات و قوانین متکثر است و مردم از حقوق خود آگاه نیستند و تعداد اربابان رجوع به محاکم و سازمان‌های دولتی انقدر زیاد شده است که کارمند و کسی که مشغول ارائه خدمت است امکان این‌که با مردم به صورت مساوی و بااحترام برخورد کند را ندارد بنابراین رجوع مراجعین بسیار به سازمان‌ها و نهادهای مختلف انگیزه‌ کار پرسنل را نیز کاهش می‌دهد و منجر به پرخاشگری آن‌ها می‌شود و تکریم ارباب رجوع تبدیل به مسئله ثانویه می‌شود.

پوربابایی در پایان گفت: علاوه بر این باید توجه کرد که اگر مسئله تامین معاش و زندگی وجود داشته باشد رفتار پرسنل نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اگر پرسنلی دغدغه خاطری از این حیث نداشته باشد می‌تواند با مردم درست صحبت کند و در صورتی که دغدغه داشته باشد نمی‌توان توقع داشت که فرد با نهایت احترام با ما صحبت کند پس اگر شرایط پرسنل بهینه باشد، آموزش‌های درست به پرسنل داده شود و دولت نیز دولت الکترونیک شود می‌توانیم توقع داشته باشیم که تکریم اربابان رجوع را در دستگاه‌های مختلف ببینیم اما اگر پیش‌نیاز تکریم ارباب رجوع را رعایت نمی‌کنیم توقع بیجایی است که این امر محقق شود و دستورالعمل‌ها در خصوص تکریم ارباب رجوع بی‌اثر می‌شود.

ایسنا

خدمات الکترونیک