گمنام‌سازی ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی با هوش مصنوعی در سامانه «تناد»


ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: تا به امروز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با برنامه ریزی و اهتمامی که داشته توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی را با استفاده از برنامه‌های ناظر بر هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی کند، در واقع اسامی و مشخصات اصحاب دعوا و یا ذی نفعان گمنام سازی شده است.

راه اندازی این سامانه از لحاظ فنی و هوش مصنوعی کار بی‌نظیر در کشور بوده است که می‌توان در این زمینه بررسی ارزیابی شود.

می‌توان گفت که بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در جهان ایجاد شده است و این سامانه با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی شکل گرفته است.

در سامانه تناد یک چرخش تحول آفرین اتفاق افتاده و این چرخش دریچه جدید در شفافیت و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی است که جزو موارد منحصر به فرد به شمار می‌رود.

در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد محسوب می‌شود گمنام سازی شده است به بیان دیگر هر آنچه هویت افراد را فاش می‌سازد از بین رفته است.

خدمات الکترونیک