گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلا ششم مرداد ۱۴۰۱

گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلا/ ۷ مرداد ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ  ۷/۵/۱۴۰۱ در سالنجلالی نائینی کانون وکلا ی دادگستری مرکز تشکیل گردید . در ابتدای این نشست دکتر سنجر فخری رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل صندوق، گزارشی از وضعیت فعلی صندوق به مجمع ارائه نمودند . ایشان نتیجه ی بررسی ها در خصوص طرح ایجاد و راه اندازیدرمانگاه تخصصی را از حیث توجیه اقتصادی مثبت ارزیابی و تدوین طرح توجیهی جهت اتخاذ تصمیم نهائی را موکول به جلب نظرکارشناسان ذیصلاح و ارائه آن در جلسات مجمع نمودند .

مدیر عامل محترم صندوق در بخش دیگر گزارش، برآورد هزینه  و مخارج بازسازیِ ۷ واحد ساختمان ملکی صندوق واقع در مجاورت محلفعلی صندوق را توسط کارشناس رسمی منتخب حدود یازده میلیارد تومان اعلام و افزایش این میزان مبلغ تا ۱۵ میلیارد تومان را نیز پیشبینی نمود .

رئیس هیات مدیره صندوق ضمن اعلام خبر تصویب پیشنهاد صندوق مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی میزان دریافتی مستمری بگیرانصندوق توسط وزیر دادگستری، اعمال آن در حقوق مرداد ماه به انضمام واریز ما به التفاوت ماه های گذشته را وعده داد .

دکتر سنجر فخری همچنین ضمن تشریح روند پیگیری های بعمل آمده در جهت رفع مشکلات مربوط به نحوه وصول سهم صندوق و کانونها از محل حق تمبر پرداختی وکلا ، از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، ایراد اساسی موجود در این زمینه را ناشی ازنقص عملکرد برنامه سیستمی تعریف شده در سامانه های مستقر در دفاتر دادگاهها اعلام که به موجب آن ، کاربرسامانه ، مجاز بهدریافت پنج درصد سهم دولت می باشد ولیالزامی به وصول سهم صندوق و کانون ندارد  این در حالی ست که ماشین حساب قضائیمستقر در سامانه ی مورد استفاده در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بصورت پیش فرض و اتوماتیک ، علاوه بر سهم دولت ، سهمصندوق و کانون را نیز وصول و مستقیم  به حساب ذینفعان واریز می کند لذا در نتیجه ی پیگیری های بعمل آمده ، اعمال تغییرات درجهت رفع این نقیصه و اصلاح عملکرد سامانه دفاتر دادگاهها از طریق ماشین حساب قضائی در کمیته استاندارد سازی مرکز آمار وفناوری اطلاعات در دست اقدام قرار دارد  .

در این نشست ، گزارش حسابرسی انجام شده توسط موسسه حسابرسی مستقل رهیافت در خصوص اقدامات و عملیات مالی صندوقتوسط مدیر عامل محترم صندوق ، قرائت و به سمع اعضای مجمع رسید که به موجب آن، صورت های مالی ارائه شده حکایت از وضعیتمالی مطلوب صندوق در پایان سال ۱۴۰۰ دارد هرچند که مطابق این گزارش، مانده بدهی کانونها به صندوق تا پایان سال ۱۴۰۰ بهمیزان مبلغی بیش از ۱۳۸ میلیارد تومان رسیده است ! در نهایت با لحاظ کلیات این گزارش و نیز گزارش ابرازی از ناحیه بازرس محترمصندوق ( جناب وکیل کیومرث سپهری)، صورت های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجمع رسید .

انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل موضوع ماده ۱۸ اساسنامه صندوق در دستور کار بعدی مجمع قرار گرفت که جناب وکیل علیاسدالله پور کریمی از کانون وکلای البرز با ۱۴ رای و جناب وکیل یوسف مفرد رضائی از کانون وکلای لرستان با ۱۳ رای، به ترتیب بهعنوان بازرسان اصلی و علی البدل صندوق حمایت وکلا برای مدت یکسال تعیین گردیدند .

در ادامه این جلسه ، دکتر سلیمان جعفری نائب رئیس محترم هیات مدیره صندوق ، با اشاره به اعلام و ارسال زودهنگام اسامی وکلایمتقاضی تسهیلات  به بانک ملی مراکز استانها ، گزارشیدر خصوص نحوه و نتیجه پیگیری های انجام شده بابت تسهیلات پرداختی ازسوی بانک ملی به اعضای مجمع ارائه و خبر از توافق و تفاهم صورت گرفته با این نهاد، بمنظور امکان پرداخت تسهیلات خرید دفتربصورت ترهینی به جای اعطاء تسهیلات در قالب اجاره به شرط تملیک دادند و ضمن دعوت به حضور آقای واقفی معاونت محترم اعتباراتبانک ملی ایران در جلسه ، مشکلات کانون های وکلای استانی در رابطه با شیوه و روند اعطاء تسهیلات به وکلای دادگستری، از نزدیکبه این مقام مسئول منعکس و مقرر شد در روزهای آتی با حضور مقامات بانکیِ ذیربط استانها در محل کانون های وکلا، اقدامات لازمجهت رفع موانع موجود صورت گیرد .

دکتر افشارنیا دیگر عضو محترم هیات مدیره صندوق نیز با اذعان به این موضوع که اولویت صندوق حمایت وکلا در رابطه با سرمایهگذاریِ منابع مالی صندوق ، خرید املاک و مستغلات است ، مبلغ تقریبی املاک خریداری شده ی صندوق تاکنون را ۲۵۰ میلیاردتوماناعلام  و ابراز امیدواری نمودند تا پایان تابستان ۱۴۰۱ ، به میزان سقف مجاز ( ۷۰۰ میلیارد تومان  )، سرمایه گذاری هدفمند بمنظورجلوگیری از هدر رفت سرمایه صندوق به علت تورم انجام گیرد .

در پایان این نشست و در اجرای دستورالعمل اجرائی ماده ۱۷ آئین نامه صندوق، آقایان وکیل سعید آئیه وند از کانون وکلای همدان ووکیل محمد حسین سلیمیان از کانون وکلای یزد به عنوان اعضای کارگروه سرمایه گذاری تعیین و انتخاب گردیدند .

ختم جلسه ساعت ۱۳:۳۰ اعلام گردید .

خدمات الکترونیک