گزارشی از مصوبه اخیر مجلس و و تاثیر آن در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری

گزارش ویدئویی پایگاه خبری جارستان در خصوص مصوبه اخیر مجلس و و تاثیر آن در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری

خدمات الکترونیک