کلیپ مراسم رونمایی از ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان

کلیپ مراسم رونمایی از ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری گیلان

مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک