کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ منتشر شد


از سوی سازمان سنجش کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

برای دریافت کارت اینجا کلیک کنید

خدمات الکترونیک