پورعسکری نماینده کانون وکلای گیلان درصندوق حمایت وکلای دادگستری شد


وکیل محمود پورعسکری بعنوان نماینده کانون وکلای دادگستری گیلان در صندوق حمایت وکلای دادگستری انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، به موجب بند ۴ هفتاد و ششمین صورتجلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان آقای محمود پورعسکری عضو محترم هیات مدیره بعنوان نماینده کانون در صندوق حمایت وکلای دادگستری تعیین و انتخاب شدند.

 

شایان ذکر است بر اساس دعوت هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری،   مجمع عمومی این صندوق،  ساعت ٩ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز با ده دستور جلسه برگزار خواهد شد.

 

اهم دستورات جلسه عبارتند از:

 

– بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

 

– بررسی و تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا

 

– در اجرای ماده ۲ آیین نامه معاملات صندوق پیشنهاد می گردد سقف معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای معاملات کوچک تا سقف ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و معاملات متوسط از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال و معاملات بزرگ از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به بالاتر افزایش پیدا کند.

 

– باتوجه به تغییر نرخ حق بیمه وکلا و کانونها، پیشنهاد می گردد کماکان تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی، مبنی بر محاسبه تأخیر در پرداخت از نرخ ۸ درصد به ۱۰ درصد اعمال شود.

– بررسی تقاضای افزایش وام بازنشستگان از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان

 

– بررسی درخواست افزایش سالانه بازنشستگی کسانیکه بیش از ۳۰ سال و کمتر از ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و تقاضای بازنشستگی کرده و مستمری دریافت نمی نمایند.

خدمات الکترونیک