پرونده‌های قضائی الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی می‌شوند


با تصویب مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف شدند پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۱۱۳ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.

خدمات الکترونیک