وکیل سید محمد حسینی رییس کانون وکلای قزوین شد

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


پس از برگزاری انتخابات کانون وکلای قزوین در آخر اردیبهشت ماه، هیأت مدیره جدید این نهاد، وکیل سید محمد حسینی را به عنوان رییس جدید کانون وکلای قزوین انتخاب کردند.

روابط عمومی کانون وکلای قزوین از تعیین هیأت رییسه جدید کانون وکلای قزوین در دوره نهم هیأت مدیره این نهاد خبر داد.

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کانون وکلای قزوین وکیل سیدمحمد حسینی به اتفاق آرا به عنوان رییس جدید این نهاد برگزیده شد. در صورتجلسه اولین نشست هیأت مدیره جدید کانون وکلای قزوین آمده است:

به تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ اولین جلسه هیات مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد.

آقای امیر کاتبی بعنوان رئیس سنی جلسه، آقای سید محمد حسینی بعنوان منشی جلسه اعلام حضور نمودند. پس از تبادل نظر اعضاء محترم هیات مدیره، اعضاء هیات رئیسه بمدت یک سال به شرح زیر انتخاب گردید.

۱- آقای سید محمد حسینی بعنوان رییس کانون با اتفاق آرا
۲- آقای محمد مهدی نحوی بعنوان نایب رییس هیات مدیره با اتفاق آرا
۳- آقای امیر کاتبی بعنوان بازرس هیات مدیره با اتفاق آرا

سید محمد حسینی، محمد مهدی نحوی، امیر کاتبی، محمد نسخه چی، غلامرضا تجدد

گفتنی است انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای قزوین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شد و بر اساس نتایج اولیه اعلامی افزاد ذیل به عنوان نفرات اول تا هشتم از سوی وکلا حوزه کانون وکلای قزوین انتخاب شدند:

اعضای اصلی:
۱) آقای محمد نسخه چی
۲) آقای سید محمد حسینی
۳) آقای غلامرضا تجدد
۴) آقای محمدمهدی نحوی
۵) آقای امیر کاتبی

اعضای علی البدل:
۱) آقای علی امینی
۲) آقای میرسینا داوری
۳) آقای محمدرضا شهیدی

وکلاپرس

خدمات الکترونیک