وکیل امیرسالار داودی آزاد شد

توییت وکیل طناز کلاهیان همسر وکیل امیرسالار داودی

با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض

وکیل طناز کلاهچیان با انتشار توییتی از آزاد شدن همسرش وکیل امیرسالار داودی پس از دو سال نیم حبس خبر داد.

بر اساس اعلام خانم کلاهچیان، با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، وکیل داودی تا زمان رسیدگی آزاد شده است.توییت وکیل طناز کلاهیان همسر وکیل امیرسالار داودی

طبق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را منطبق بر قانون تشخیص بدهد با تجویز اعاده دادرسی، موضوع را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می دهد.

پس از تجویز اعاده دادرسی، طبق ماده ۴۷۸ همین قانون، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد متوقف می شود و متهم باید با اخذ تامین مناسب آزاد بشود.

پرونده وکیل امیر سالار داودی پس از تجویز اعاده دادرسی برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.

این اتفاق مبارک را به وکیل امیرسالار داودی و خانواده محترم ایشان و عموم وکلای دادگستری تبریک می گوید.

موادی از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ‏ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏گیرد.

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

وکلاپرس

خدمات الکترونیک