نمونه سوالات اختبار – مرداد 1393

نمونه سوالات ثبت و امور حسبی- مرداد 1393

نمونه سوالات ثبت و امور حسبی- مرداد 1393


سوالات ثبت و امور حسبی- مرداد ۱۳۹۳

۱- آقای علی به دفتر وکالت شما مراجعه و اظهار می دارد : ملکی را به پلاک ثبتی…و اقع در شهرستان رشت به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۳/۱۲/۹۲ تنظیمی در بنگاه معاملاتی بلا ثمن معین در آقای حسین خریداری نموده و کد رهگیری نیز در همان تاریخ اخذ و ملک هم به تصرف او داده شده است. آقای احمد که آاقی حسین به موجب سند رسمی ذمه ای مورخ ۸/۱۲/۹۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی مبالغی طلبکار بوده از طریق اجرذای ثبت رشت اقدام نموده و نتیجتاً با دصور اجرائیه ثبتی، پلاک مذکور توقیف و در جریان مزایده قرار می گیردو اکنون علی از شما می خواهد که وکالت او را به عهده بگیرید با پذیرش وکالت علی در این خصوص برای احقاق حقوق وی چه اقدامی را مناسب می دانید؟ مستندات قانونی آن را ذکر کنید.
۲- امیر ملکی را به شرط اینکه مساحت آن ۲۵۰۰ متر مربلع باشد از حسین خریداری می کند و بعد از انجام معامله معلوم می شود که مساحت ملک ۲۷۰۰ متر مربع است. امیر با مراجعه به اداره ثبت تقاضای اصلاح سند مالکیت را می نماید در نتیجه در اجرای ماده ۱۴۹ قانون ثبت و ارزیابی ارزش اضافه مساحت توسط ارزیاب ثبت و تودیع وجه تعیین شده به صندوق اداره ثبت و اصلاح سند مالکیت، اداره ثبت جهت دریافت وجه تودیعی به حسین اخطار می نماید و حسین که با ابلاغ این اخطاریه متوجه اضافه مساحت شد چون راضی به اصلاح سند مالکیت به کیفیت مذکور نیست برای احقاق حقوق خویش جهت تفویض وکالت به شما مراجعه می کند آیا وکالت وی را می پذیرید یا خیر؟ در هر صورت جهات و دلایل خود را پذیرش یا عدم پذیرش وکالت او و کیفیت اقدام خود را در صورت پذیرش وکالت نامبرده توضیح دهید.
۳- آیا ثالث حق ورود به دعوی اعتراض به ثبت را دارد یا خیر؟ و اعتراض ثالث نسبت به حکمی که در خصوص اعتراض به ثبت صادر شده امکان پذیر می باشد یا نه؟ مستدلاً توضیح دهید.
۴- شخصی از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک نموده است خواندگان در جلسه دادرسی با ارسال مدارک اظهار کرده اند که خواهان در زمان حیات مورث با دریافت حقوق خود، حق مطالبه سهم الارث خود را بعد از فوت مورث اسقاط نموده است. ایا دفاع خواندگان موجه است؟ مستدلاً توضیح دهید.
۵- اگر ورثه چند نفر بوده و بعضی ترکه را قبول وبعضی رد نمایند آیا ترکه نسبت به سهم ورثه که ترکه را رد کرده اند بلاصاحب تلقی شده و موجب مداخله اداره سرپرستی دادسرا است؟ یا ما ترکه مردودین به سهام سایر ورثه افزوده می شود؟ مستدلاً توضیح دهید

سوالات حقوق مدنی- مرداد ۱۳۹۳

۱- امیر به شما مراجعه و مشکل خود را چنین توضیح دهید:
سال گذشته دوست ام مسعود پنجاه میلیون تومان از من قرض خواس و گفت ظرف مدت دو ماه بازپرداخت میکنم. سپس شماره حساب خود را اعلام و تقاضا کرد به این حساب واریز کند. من به حکم رفاقت مبلغ مرقوم را به حساب اش نزد بانک ملی واریز کردم. حدود یک ماه بعد بین ما اختلاف شد و با هم قهر شدیم. وقتی به وعده اش یعنی بازپرداخت بدهی خود عمل نکرد من به وسیله دوست مشترک پیغام دادم ولی مسعود گفت من به امیر بدهی ای ندارم، مجبور شدم اظهارنامه ای برای وی ارسال نمایم. در پاسخ نوشت من دینی به شما ندارم، شما بدهی ای که به من داشتید را پرداخت کردیدف بقیه حرف ها را در دادگاه خواهم گفت. اظهارنامه را به رؤیت شما می رساند و تقاضا دارد وکالت اش را قبول و با طرح دعوی احقاق حق نمائید. در صورت قبول وکالت دادخواستی که به دادگاه تقدیم نمی نمایید با لحاظ پاسخ مسعود در اظهارنامه ، مستدل و مستند به قانون مرقوم نمائید، ااگر وکالت را قبول نمی فرمائید، لطفاً دلیل عدم قبول را نیز مستدل و مستند به قانون بنویسید.
۲- با توجه به مادتین ۲۸۳ و ۲۸۶ قانون مدنی ،اگر مشتری مبیع را به دیگری انتقال داده باشد یا در رهن دیگری داده باشد باز امکان اقاله وجود دارد؟
۳- علی به شما مراجعه و می گوید: سال ۱۳۸۰ سرقفلی یک باب مغازه جدید الاحداث را از امیر خریداری و اجاره نامه را تنظیم و امضاء کردیم. در اجاره نامه مدت احاره سه سال ، مبلغ اجاره بها ماهی ده هزار تومان و طبق شروط حق انتقال به غیر و تغییر شغل از من سلب شده است. نیز شرط شده که از عین مستأجره فقط برای شغل کتابفروشی استفاده کنم. دو سال کتابفروشی کردم ولی هر ماه ضرر بود اظهارنامه ای برای مؤجر فرستادم و تقاضا کردم یا سرقفلی را از من بخرد و اجاره را فسخ کنیم یا اجازه تغییر شغل نیز انتقال به غیر به من بدهد. ایشان علیرغم رؤیت اظهارنامه پاسخی نداد . چاره را در این دیدم کتابفروشی را جمع و به شغل فروش لوازم خانگی بپردازم بعد از مدتی دادخواستی به دست ام رسید که مؤجر به طرفیت من طرح و تقاضای تخلیه به دلیل تخلف از شرط سند اجاره را نموده بود. در وقت مقرر در دادگاه حاضر شدم دلیل تغییر شغل را گفتم و بعد گفتم برای ایشان اظهارنامه فرستادم اگر مایل نبود چرا اعلام نکرد. سکوت به معنای رضا است. اگر می دانستم راضی نیست فکر دیگری می کردم.
بعد از دو هفته رأی حاضر را رؤیت کردم که بر اساس بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ محکوم به تخلیه عین مستأجره شده ام. نیز در این رأی آمده است ، چون مستأجر از شرط سند اجاره تخلف کرده اس استحقاق دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی را ندارد.
آیا رأی صادره درست است؟ نظر خود را در مورد درست یا نادرست بودن رأی مستدل و مستند مرقوم فرمایید.

۴- در رابطه با عقد وکالت، وقتی که وکیل اول با داشتن حق توکیل تمام یا قستی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض می کند. وکیل دوم وکیل از طرف موکل اصلی محسوب می گرددیا وکیل اول؟ همچنین بفرمایید اگر وکیل اول فوت کند وکالت وکیل دوم منتفی است یا خیر؟ پاسخ ها را مستدل مرقوم فرمایید.
۵- مریم و علی بعد از ده سال زندگی مشترک از هم جدا شدند، حضانت تنها فرزندشان سارا که هشت ساله است با علی است. علی از طریق دخترش متوجه شد، مریم در بانک صادرات برای سارا حساب پس انداز باز کرده و مبلغ قابل توجهی موجودی دارد. علی به بانک مراجعه و می گوید من پدر سارا هستم که به دلیل بیماری اش می خواهم موجودی پس انداز وی را بگیرم و درمانش کنم بانک می گوید :« چون حساب پس انداز را مادر سارا افتتاح کرده است و برداشت فقط به وسیله مادر ممکن است. علی می گوید درست است که مادر حساب را افتتاح کرده استولی من ولی قهری طفل هستم . بانک نمی پذیرد» با توجه و لحاظ قوانین موضوعه جاری آیا راهی برای اجرای خواسته ی علی، با وضعیت موجود می بینید؟ نظر خود را بیان فرمائید.
۶- کیومرث پنج هکتار از خانم دیانا به مدت ده سال به صورت رسمی اجاره کرده است در اجاره نامه مؤجر حق احداث یک باب خانه و نیز غرس نهال در عین مستأجره را به مستأجر داده است. مستأجر بنایی برای سکونت خود و خانواده اش در متن مورد اجاره احداث و بقیه زمین را درخت صنوبر غرس می کند بعد از ده سال درختان را می فروشد خانه هم بر اثر آتش سوزی عمدی به وسیله همسایه تماماً سوخته و چیزی از ان باقی نمانده است. خانم دیانا اظهارنامه ای برای کیومرث ارسال و می نویسد با توجه به انقضای مدت اجاره و از بین رفتن خانه احداثی شما در عین مستأجره و قطع و فروش درختان صنوبر لطفا ًمورد اجاره را تخلیه و تحویل فرمایید و الا از طرق قانونی اقدم می کنم. متعاقب آن هم دادخواست تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره تقدیم دادگاه نموده و یک نسخه به کیومرث ابلاغ شده است. مشارالیه به شما مراجعه و تقاضا دارد وکالت اش را قبول و در دادگاه از وی دفاع کنید . در صورت قبول وکالت دفاع شما چیست؟ مستند قانونی خود را مرقوم فرمائید.

سوالات حقوق تجارت – مرداد ۱۳۹۳

۱- به موجب شرکت نامه شکرت الف « با مسئولیت محدود» چنین شرط بندی شده است که چنانچه مانده سرمایه شرکت پس از انحلال و ـدیه دیون کمتر از سرمایه اولیه باشد. اصل آورده به آقای بهزادی ( یکی از شرکای شرکت) مسترد شده آنگاه مانده میان شرکا تقسیم می گردد. آقای جواد دیگر شریک شرکت که در هنگام خریداری سهم الشرکه، متوجه آثار چنین شرطی نبوده به شما مراجعه نموده است. به نظر شما آیا زمینه الغاء این شرط وجود دارد؟ وضعیت شرکت موصوف را با در نظر گرفتن اصول حاکم بر شرکت های تجاری چگونه ارزیابی می نمایئد؟
۲- شرکت الف « سهامی خاص» چکی در وجه آقای ب صادر که منجر به گواهی عدم پرداخت و اقامه دعوی شده است. بر اساس قرار تأمین خواسته صادره انبار متعلق به شرکت نیز توقیف شده است. یکی از طلبکاران شرکت با استناد به این پرونده تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را نموده است. برای سنجش و اریابی وضعیت مالی شرکت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب نیز دارایی شرکت را به مراتب بیش از نیمی از بدهی های آن اعلام نموده است. پاسخ دهید که:
الف) در ارتباط با ورشکستگی و یا عدم ورشکستگی شرکت دادگاه چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید؟
ب) در صورت صدور حکم ورشکستگی آیا شخص ب در وصول اصل طلب و حسارت تأدیه از مال تأمین شه ارجحیت دارد یا خیر؟

۳) الف- نهاد شرکت تک نفره در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مورد تجویز قرار نگرفته است. به نظر شما آیا نظام حقوق تجارت ایراان به کلی با مفهوم شرکت تک نفره بیگانه است؟ چه مصادیقی را می توانید در این رابطه ذکر کنید؟
ب) به فرض انتقال تمامی سهام در یک شرت سهامی خاص به یکی از سهام داران برای حفظ حد نصاب قانونی تعداد سرمایه داران اعتبار انتقال سهام را می توان مورد تعرض قرار داد؟ یا چنین انتقالی صحیح است؟
۴- آقای الف به عنوان یکی از سه سهامدار ایرانی شرکت سهامی خاص و مالک ۴۰% از سهام شرکت موصوف که در امر فرآوری محصولات دخانی در شهر رشت مشغول به فعالیت است . تمامی سهام خود را به آقای G تبعه کشور چین واگذار نموده است» دو سهامدار دیگر شرکت اتکاء باصل ۸۱ قانون اساسی که مقرر داشته است : « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی و کشاورزی و معاونت و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». به شما مراجعه و واگذاری سهام به تبعه خارجی را مغایر با موازین قانونی دانسته و در نتیجه خواسته ارائه راه حلی جهت لغو واگذاری سهام می شوند . به نظر شما واگذاری سهام به تبعه خارجی با منع قانونی مواجه است؟آیا زمینه قانونی جهت صدور حکم انحلاال از ناحیه دادگاه وجود دارد؟ مستدلا پاسخ دهید.

۵-آقایان احمدی و منصوری جهت ارسال محموله های متعلق به خود از رشت به تهران به بنگاه باربری راه گستر مراجعه می کنند. آقای احمدی در بنگاه مذکور با یکی از دوستان قدیمی خود به نام مهرداد که به رانندگی اشتغال دارد مواجه می شود و محموله را جهت حمل به تهران به وی می سپارد اما آقای منصوری بسته خود را در قبال اخذ رسید به بنگاه بربری تحویل می دهد. هر دو محموله در خودروی متعلق به مهرداد بارگیری می شوند و از بد حادثه هر دو محموله مفقود می گردند. بیان دارید که در مفام طرح دعوی و تبیین نوع مسئولیت بنگاه باربری و اشخاص مذکور چگونه عمل نمود؟
۶- آقای رسولی چکی بر عهده صندوق قرض الحسنه عسکریه صادر و آقای مرادی آن را ظهرنویسی کرده و خانم مصدق نیز پشت سند را به عنوان ضامن ظهرنویس امضاء نموده است. اگر سند مذکور به علت فقدان موجودی با عدم تأدیه مواجه شود و مراتب عدم پرداخت مورد گواهی صندوق قرض الحسنه عسکریه قرار گیرد، پاسخ دهید که « توضیح آن که مراد از چک ورقه قابل پرداخت است که صندوق های قرض الحسنه منتشر و در اختیار صاحبان قرار می دهند».
الف) دارنده چک علیه چه شخص یا اشخاصی می تواند اقامه دعوی کند؟
ب) اگر دارنده چک بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به صندوق مراجعه کند، تأثیری در پاسخ شما به سوال وق خواهد داشت؟
ج) اگر اقای رسولی مدیر عامل یک شرکت سهامی بوده و به عنوان مدیر شرکت چک را صادره کرده باشد می توانیم قائل بر مسئولیت تضامنی آقای رسولی با سهام شرکت سهامی باشیم ؟ چرا؟

۷- آقایان الف، ب و ج که قصد تشکیل شرکت تجاری دارند بین خود توافق نموده اند که آورده الف درذ شرکت یکصد میلیون تومان پول نقد و آورده ب طلب وی از شخص ثالث به هیمن میزان و آورده ج نیز کار وی در شرکت آتی التأسیس باشد نامبردگان به منظور مشورت جهت تشکیل شرکت به شما مراحعه کرده اند. نظرتان در این خصوص چه خواهد بود؟
۸- آقای الف به عنوان یکی از شرکای شرکت تجاری فوت نموده است. در اساسنامه این شرکت پیرامون فوت شرکاءقاعده ای وضع نشده است. بیان دارید:
الف) اگر شرکت مذکور شرکتی با مسئولیت محدود باشد فوت آقای الف چه تأثیری خواهد داشت؟
ب) اگر شرکت مذکور شرکتی تضامنی باشد فوت آقای الف چه تأثیری خواهد داشت؟
ج) در صورت مصادره مال آقای الف توسط دادگاه صالحه انتقال قهری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی واحد چه شرایطی است؟

سوالات حقوق جزا- مرداد ۱۳۹۳

۱- خدروی وانت متعلق به ( بهروز) به رانندگی وی که حامل چند کارنتن مشروبات الکلی از انواع مختلف بود، در محل ایست بازرسی منطقه ی لوشان توسط مأمورین متوقف و نامبرده بعد از کشف محموله به اتفاق سرنشیت خودرد به نام (حسین…) دستگیر وپس از تشکیل پرونده و تحقیقات اولیه که مبتنی بر اقرار دستگیرشدگن به تعلق مکشوفات به خود بود، به دادسرای رودبار اعزام می شوند. (سین) طی بازجوئی های معموله در پاسگاه و نزد بازپرس ، هویت واقعی اش را کتمان کرده خود را به نام ( علی اکبر..) که مشخصات سجلی یکی از بستگان اوست معرفی و برغم سکونت و اقامت در شهرستان رشت ، اقامتگاه خویش را در شهر کوچصفهان اعلام می نماید . نامبردگان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه توسط بازپرس ، به زندان اعزام و متعاقباً ( حسین) بعد ازتوثیق وثیقه توسط پدرش – حسن – که از فرزند خود با همان نام غیر واقعی (علی اکبر) ضمانت کرده بود، از زندان آزاد می گردد. (حسین) در ادامه با حضور در دفتر وکالت یکی از وکلای دادگستری به منظور دفاع از خود در قبال اتهام مو ضوع پروندهبه ایشان ایضاً با یکی از وکلای دادگستری به منظور دفاع از خود در قبال اتهام موضوع پرونده ، به ایشان ایضاً باهویت ( علی اکبر…) تفویض وکالت می نماید. شعبه ی ــــ دادگاه عمی جزائی رودبار در جلسه ی رسیدگی متشکله ، بعد از استماع اظهارات متهمان و مدافعات وکیل مدافع ، بر اساس مفاد کیفرخواست صادره ی دادسرا و مستنداً به ماده ی ۷۰۲ و تبصره ی ۱ ماه ۷۰۳ و ماده ی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، ضمن صدور حکم به ضبط خودروی حامل به نفع دولت و نیز انعدام مکشوفات ، هر کدام از نامبردگان را به اتهام ( مشارکت در حمل و نگهداری مشروبات الکلی) به یکسال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و مشترکاً به پرداخت پنج برابر ارزش عرفی کالا محکوم می نماید که حکم فوق در دادگاه تجدیدنظر تأیید می شود . (علی اکبر) واقعی به صورت اتفاقی از حکم صادره که از جمله علیه اوست مطلع شده و نگران از محکومیت ناحق خویش که در شرف اجرا نیز هست به شما مراجعه و استمداد می کند. در صورت قبول وکالت، ضمن ذکر عنوان یا عناوین مجرمانه ی احتمالی(حسین) و پدرش( حسن) و همچنین وکیل مدافع ( حسین) به منظور رفع اثراز محکومیت موکل خویش و احقاق حق وی، چگونه و از چه طریق اقدام خواهید کرد؟
۲- (رسول ) که ابتدا با اتهام کلاهبرداری به علت عجز از دادن تأمین زندانی شده بود، پس از مدنی به اتهام خیانت در امانت مجدداًبرای وی قرار تأمین دیگری صادر گردیده و نتیجتاً همچنان در زندان باقی ماند. نامبدره در ادامه بابت اتهام نخست تبرئه ولی در ارتباط با اتهام دوم به حبس محکوم شه است. پاسخ دهید: با توجه به ماده ی۲۷ قانون مجازت اسلامی آیا مدت بازداشت اتهام نخست بابت محکومیت اتهام دوم قابل احتساب هست یا خیر، چرا؟
۳- (احسان)راننده ی یک وسیله ی نقلیه ی موتوری، با (بهادر) سنگین به خودروها،رانندگان و تعدادی از سرنشینان هر دو خودرو ینز به شدت مصدوم و مجروح شده ند. گزارش می دهد: « اپر چه (بهادر) مست و از مسیر خلاف در حال حرکت بود، ولی مقصر حادثه (احسان) می باشد. زیرا حین رانندگی ، فاقد گواهینامه بوده است».دادگاه بدوی نیز ضمن تأیید نظریه ی ابرازی وبی اعتنا به اعتراض ( احسان) مبنی بر اینکه اگر چه فاقد گواهینامه بوه ولی نظامات و مقررات راهنمائی و رانندگی را مراعات نموده در حالیکه راننده ی مقابل مست بوه و خصوصاً از مسیر خلاف -ورود ممنوع-می آمده است، جلب نظر هیأت کارشناسی را لازم ندانسته و با توجه به صد درصد تقصیربه (احسان)حکم به محکومیت وی صادرمی نماید. در صورت قبول وکالت (احسان) جهات و مبانی اعتراض خود نسبت به رأی صادره را بنویسید.
۴- کارگری به علت عدم رعایت نکات ایمنی و حفاظتی از سوی کارفرما در کارگاه دچار برق گرفتگی می شود. در همین اثنا رهگذری که هیچ نوع رابطه ی حقوقی با کارفرما نداشه ف با مشاهده وضعیت کارگر و به رغم مخاطره امیز بودن حتی نزدیک شدن به او، به قصد کمک و نجات وی ناگهان وارد کارگاه شده و متأسفانه بر اثر برق گرفتگی فوت می کند. قاضی دادسرا در قبال شکایت اولیاء دم با استناد به دفاع کارفرما مبنی بر توجه مسئولیت به متوفی طبق قاعده ی (اقدا)، ضمن مبرا دانستن کارفرما از تقصیر به صدور قرار منع پیگرد مبادرت کرده است. آیا حاضر به قبول وکالت از اولیاء دم هستید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمن ذکر نوع قتل واقع شده، جهات و دلایل اعتراض نسبت به قرار معترض عنه را بنویسید و در صورت عدم قبول وکالت پاسخ دهید که چرا؟
۵- (فرزاد ) و ( فریبرز) به قصد کشتن (منصور) با استفاده از یک قبضه سلاح که فرزاد قبلاً به همین منظور تهیه نموده ، اقدام می نمایند، به این نحو که (فریبرز) بدواً به منزل (منصور) رفته و با حیله و نیرنگ او را به عنوان تفریح و هواخوری به خارج از شهر و به محلی که قبلاً (فرزاد) در آنجا کمین کرده و در انتظار بود می برد.( فریبرز) به محض ورود به آن محل به بهانه ی تهیه مواد خوراکی ( منصور) را تنها گذاشته و دور می شود. در این اثنا(فرزاد) دو تیر پیاپی به سوی (منصور) شلیک می کند ولی تیرها از بالای سر ( منصور) گذشته و به (فریبرز ) که در آن حوالی بوده اصابت می نماید ( فریبرز) که از ناحیه شکم به شدت مجروح شده ، قبل از رساندن به بیمارستان فوت می کند. موضوع از طرف پاسگاه انتظامی تحت پیگرد واقع و آقایان (فرزاد) و (منصور) حسب دستور بازپرس جلب و دستگیر می شوند. اولیاء دم مقتول -فریبرز- به منظور طرح و تعقیب شکایت و دادخواهی علیه مقصر با مقصرین به شما مراجعه و قصد تفویض وکالت دارند. در صورت قبول وکالت،، ضمن تبیین مسئولیت های احتمالی هر کدام از سه نفر نامبرده و ذکر نوع قتل واقع شده علیه چه کسی یا کسانی و تحت عنوان اقدام خواهید کرد؟

سؤالات آیین دادرسی کیفری- مرداد ۱۳۹۳

الف) سوالات تحلیلی
۱- دو تفاوت عمده اعده دادرسی کیفری با تجدیدنظرخواهی را تبیین کرده و دو نوع اعاده داردسی را در حقوق ایران توضیح دهید.
۲- ضمن ذکر مفهوم مصادیق و مراجع تصمیم گیرنده نهاد« احاله دعوای جزایی» به نظر شما مهمترین تفاوت این نهاد با اصطلاح نیابت قضایی چیست؟
ب) به همه ی سوالات پاسخ دهید و یا جای خالی را تکمیل کنید
۱- رضا مأمور زندان مرتکب جرم پذیرش زندانی تهران بدون اخذ برگ بازداشت از سوی مقام صلاحیت دار ( با مجازات قانونی دو ماه تا دو سال حبس) و همچنین جرم افترا( با مجازات قانونییک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق) و نشر اکاذیب قزوین با معاونت محمود ( با مجازت قانونی حبس تا دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه) به ترتیب در شهرهای تهران ، کرج و قزوین می شود دادگاه یا دادگاه های صالح از حیث صلاحیت محلی نسبت به متهمان را نعیین کنید.
۲-وکیل تسخیری به ئوکیلی اطلاق می شود که……
۳- مهرداد متهم به جرم علیه امنیت داخلی در کرمانشاه و جرم توهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه در سنندج می شود.
۴- محمد به اتهام ارتکاب جرمی با مجازات حبس تعزیری درج ۱( حبس ابد) در بخش خمام رشت تحت تعقیب قرار می گیرد و قرار منع تعقیب توسط رئیس دادگاه عمومی جزایی خمام صادر می شود چه مرجع یا مقامی حق مخالفت نسبت به این رأی را دارد؟ در صورت حدوث اختلاف مرجع حق اختلاف را تعیین کنید.
۵- یک تبعه ایرانی در بیرن لبنان مرتکب جرم زنای به عنف ( با مجازات قانونی اعدام) نسبت به یک غیر ایرانی شده است. متهم در اهواز دستگیر می شود. دادگاه صالح ار از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تعیین کنید.
۶- تعداد وکیلی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی می تواند داشته باشد به ترتیب…………..و……………. است.
۷- بازپرس شهرستان رودسر قرار اناطه نسبت به پرونده اس صادر می کند اگر دادستان با آن موافق نباشد چگونه رفع اختلاف می شود؟
۸- تعقیب امر جزایی در صورت اثبات اعتبار امر مختوم متضمن صدور چه رأیی توسط مقام قضایی است؟
۹- تبعه ی ایرانی شاغل در سفارت پاکستان در تهران مرتکب جرم می شود با توجه به الحاق ایران و پاکستان به کنوانسیون بین المللی روابط دیپلماتیک وین دادسرای تهران بر فرض احراز وقوع جرم به استناد کنوانسیون چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند. چرا؟
۱۰- تفاوت عمده مفهوم فرجام خواهی در دادسرای کیفری و دادرسی مدنی چیست؟
۱۱- جرائمی که جنبه حق الهی دارند آیا امکان صدور رأی غیابی نسبت به جرائم وجود دارد یا خیر؟
۱۲- رأی محکومیت غیابی ظرف …………..روز از ابلاغ…………قابل ………………..توسط…………………..است.
۱۳- جرائم مشمول حدود……………………………….مستقیما(بدون طرح در دادسرا) در دادگاه قابل رسیدگی است.

خدمات الکترونیک