نمونه سوالات اختبار ـ مردادماه 1384

نمونه سؤالات اختبار حقوق ‏تجارت ـ مردادماه 1384

نمونه سؤالات اختبار حقوق ‏تجارت ـ مردادماه 1384


نمونه سؤالات اختبار حقوق ‏تجارت ـ مردادماه ۱۳۸۴

  • در چه مواردی ورشکستگی شرکت تضامنی موجب ورشکستگی شریک شرکت تضامنی می‌شود؟
  • اندوخته قانونی چیست؟ آیا منظور نمودن اندوخته قانونی در شرکت‌های با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی، سهامی خاص الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستند آن را اعلام فرمائید؟
  • کاهش اجباری و اختیاری سرمایه در شرکت‌های سهامی چگونه به عمل می‌آید؟
  • شرایط تحقق حق دلالی را مرقوم فرمائید.
  • دلال طی سند عادی واسطه معامله پلاک ۱۵ می‌باشد. در سند شرط شده طرفین باید در تاریخ ۲۰/۵/۸۴ در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال رسمی را امضاء کنند. فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نمی‌شود، در نتیجه سند رسمی انتقال مبیع امضاء نمی‌شود. خریدار گواهی از دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده اخذ می‌نماید. بعد از مدتی خریدار به شما مراجعه و می‌گوید، دلال دادخواستی به طرفیت من و فروشنده تقدیم و مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال حق دلالی خود را طبق تعرفه تقاضا کرده است در حالی‌که من مقصر نبودم. آیا وکالت فروشنده را می‌پذیرید؟ در صورت قبول دفاع شما چیست؟ در صورتی‌که وکالت را قبول نمی‌فرمائید، علت را تشریح و توضیح دهید.

خدمات الکترونیک