نشست هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران و اعضای تحریریه جدید نشریه راه وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران و اعضای تحریریه جدید نشریه راه وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با مدیران و اعضای تحریریه جدید نشریه راه وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، نشست هم اندیشی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با مدیران و اعضای تحریریه جدید دو فصلنامه حقوقی راه وکالت، روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲ در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس و اعضای هیات مدیره ضمن تبریک به اعضای جدید، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه مطلوب انتشار مجله راه وکالت کانون جهت نیل به اهداف معینه را مطرح کردند. سپس مدیران و نیز اعضای تحریریه جدید منتخب برای نشریه راه وکالت نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتها و نیز برنامه ها برای ارتقای سطح کیفیت و نشر این مجله تخصصی حقوقی را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شایان ذکر است پیش از این نشست ، همکاران گرانقدر آقای محمود اخوان توکلی بعنوان مدیر مسئول
آقایان دکتر عباس سلمان پور، دکتر رضا مقصودی و حمیدرضا اثیمی بعنوان شورای سردبیری و همچنین خانم سمیرا محمدی نژاد و آقایان دکتر مجتبی جانی پور، حسین رسول زاده ، سید علی حسین الحسینی، دکتر محمود کهنی، سید علی موسوی، امیر زوار جلالی، محمد علی نژاد گورابجیری و رامبد مجتبوی بعنوان اعضای هیات تحریریه نشریه راه وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم هیات مدیره انتخاب گردیدند.

خدمات الکترونیک