نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، نشست هم اندیشی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کمیسیون نظارت و بازرسی، روز یکشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲ در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اعضای هیات مدیره ضمن تبریک به اعضای جدید، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه مطلوب رسیدگی به پرونده های تخلفاتی همکاران و نیز برخورد با اشخاص و موسساتی که متظاهر در امر وکالت دادگستری هستند جهت نیل به اهداف معینه را مطرح کردند. سپس برخی از اعضای محترم کمیسیون ، نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتهای این کمیسیون و نیز نحوه اجرای مقررات جدید مربوط به آیین نامه اجرایی تشکیل اداره نظارت و بازرسی کانون های وکلا را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک