نامه اسکودا به اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

نامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
درخصوص تخلف انگاری دارندگان پروانه‌های پزشکی و وکالت دادگستری در عدم استفاده از پایانه فروشگاهی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱

خدمات الکترونیک