مهارت افزایی خودکاربری سامانه خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک قضایی

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار می کند:
دوره آموزشی: “مهارت افزایی خودکاربری سامانه خدمات الکترونیک قضایی”

فراگیران: وکلا و کارآموزان وکالت عضو کانون گیلان
زمان: پنجشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح

مکان: سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی مهارت افزایی خودکاربری سامانه خدمات الکترونیک قضایی

خدمات الکترونیک