معرفی کتاب | موفقیت وکلا با زبان بدن


این کتاب تجربیاتِ نگارنده در جهت آشنا کردن مخاطبان با زبان بدن و تاثیر آن بر شخصیت حرفه‌ای افراد علی‌الخصوص وکلا می‌باشد. الهام کرمی در این اثر بر اساس داستان‌های واقعی به پرسش‌های ذیل پاسخ می‌دهد : «زبان بدن وکلا چیست، چگونه شما وکلا بتوانید شخصیت جذابی داشته باشید، چطور یک شنونده خوبی باشید، چگونه به هنگام گفتگو متوجه شوید فرد دروغ می‌گوید، پیامهای ارسالی چشم چیست، چگونه براحتی بتوانید با دیگران ارتباط برقرار کنید، یک وکیل موفق چه ویژگی‌هایی دارد.»

خدمات الکترونیک