قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت اخیر

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت اخیر

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت اخیر


قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت اخیر

به موجب تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان، زمان برگزاری جلسات آموزشی به شرح ذیل می باشد:

 

خدمات الکترونیک