فراخوان همکاری برای ارائه اشعار برنامه نوروزی

فراخوان همکاری برای ارائه اشعار برنامه نوروزی

فراخوان همکاری برای ارائه اشعار برنامه نوروزی


کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان، در نظر دارد برای استقبال از نوروز ۱۴۰۲ برنامه ای تحت عنوان «نوبت گل» برگزار نماید. از همکارانی که تمایل به ارائه اشعار خود متناسب با برنامه دارند، دعوت به عملمی آید که اشعار خود را تا تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ به شماره ۰۹۱۱۱۳۱۰۲۵۹ ، آقای بزرگ زاده ارسال نمایند.

خدمات الکترونیک