ضرورت آشنایی قضات با مفاهیم هوش مصنوعی و چالش های آن در قلمرو حقوق


نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حقوقی و قضایی هوش مصنوعی با حضور مدیرکل آموزش قوه قضاییه و کارگروه ویژه ای متشکل از نهاد علمی و فناوری ریاست جمهوری، پلیس فتا و اساتید و صاحب نظران این حوزه به منظور تعیین سرفصل های دوره های آموزشی هوش مصنوعی ویژه قضات تخصصی در محل ساختمان شهید صدیقیان (ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه) برگزار شد.

دکتر مهدی جوهری؛ مدیرکل آموزش قوه قضاییه با شرحی از بررسی های صورت گرفته درخصوص سرفصل های پیشنهادی موضوع هوش مصنوعی عنوان کرد: هرچه به سمت موضوعات جدید و نوظهور پیش می رویم مخاطبینی خواهیم داشت که با این حوزه آشنایی کافی ندارند لذا در حوزه حقوقی نیز قضات بایستی با مفاهیم  هوش مصنوعی و چالش های آن در قلمرو حقوق آشنا شوند.

دکتر جوهری اذعان داشت: امروزه هوش مصنوعی را می توان بعنوان ابزار داده کاوی و جمع آوری ادله در موضوعات حقوقی بعنوان یک فرصت خواند و از طرفی زمانی که با این ابزار جرائمی تحقق یابد، تهدید برشمرد.

وی افزود: لذا ارتباط میان جرائم با هوش مصنوعی و تصمیمات قضایی و کاربردهای هوش مصنوعی از مواردی است که بایستی بدان توجه شود تا سرفصل های متناسب آموزشی در دوره خدمت قضایی تعریف شود.

مدیر کل آموزش قوه قضاییه گفت: لذا در نظر داریم در قالب دو دسته مفاهیم و موضوعات مرتبط هوش مصنوعی ارائه شود. مفاهیم کلی و عمومی برای قضات سراسر کشور در قالب آموزش ضمن خدمت لحاظ می گردد و یک دوره ویژه اختصاصی نیز برای قضاتی که قصد دارند در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای و سایبری خدمت کنند، در نظر گرفته می شود.

مدیر کل آموزش قوه قضاییه همچنین خبر داد: بنا داریم سرفصل متناسب با هوش مصنوعی در دوره های خدمت قضایی گنجانده شود تا بزودی در سراسر کشور برنامه آموزشی آن اجرا گردد.

 

در ادامه، کارگروه نشست مذکور به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود به منظور تعیین سرفصل های پیشنهادی پرداختند.

خدمات الکترونیک