صدور دستور موقت مبنی بر رفع تکلیف سازمان ثبت اسناد درباره اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است ندارد.

به گزارش قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزو کسب و کارها قرار می‌گیرند، در فروردین ماه و آذر ماه ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت رسانی انجام می‌دهیم تحت عنوان مجوزهای کسب و کار قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد به طوری که اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد و سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مساله را روشن کرده است.

بابایی در ادامه گفت: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به عنوان یک مسند است و نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختبار است هر چند که در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در آیین نامه قانون مربوطه پیش بینی شده است که اگر سازمان ثبت پس از طی مراحل مجوزی را در درگاه ملی مجوزها صادر نکند برخی از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند مجوز را صادر کنند.

بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.

وی افزود: از این ۱۰ عنوان ۳ عنوان ( ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق، ابلاغ دفتریاری) در حوزه دفاتر اسناد رسمی بوده و ۳ عنوان (تاسیس، ثبت تغییرات و انحلال) در بحث ثبت شرکت‌ها است و ۴ عنوان (ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های نیز مربوط به بحث مالکیت معنوی می‌شود.

بابایی اظهار کرد: سازمان ثبت در راستای قوانینی که مکلف به رعایت آن است مخصوصاً قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات به تکالیف خود عمل خواهیم کرد و مطمئناً هیچ حقی را از حق تضییع نخواهیم کرد و در کمترین فرصت ممکن خدمات ارائه خواهیم کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در راستای سند تحول و تعالی اقدامات اساسی را در حوزه الکترونیکی کردن فرایندها و هوشمندسازی مخصوصا در حوزه ثبت شرکت‌ها انجام داده است و به شهادت مراجعان نسبت به سال‌ها و ادوار گذشته در کمترین زمان ممکن بحث ثبت شرکت‌ها را انجام می‌دهیم. در حوزه مالکیت معنوی هم با توجه به ایجاد پیشخوان‌های مختلف در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کنیم.

خدمات الکترونیک