شورای اجرایی اسکودا زمان بعدی انتخابات هیئت رئیسه را تعیین خواهد کرد


انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تصویب مجمع عمومی پنجاه‌ و یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری از دستور کار خارج شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در پی وصول نامه دادگاه عالی انتظامی قضات در مخالفت با کاندیداتوری تعدادی از نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اسکودا، این انتخابات با تصویب مجمع عمومی پنجاه و یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری از دستور کار خارج شد‌.

بر این اساس‌ شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران  نحوه برگزاری، آگهی، زمان و مکان برگزاری این انتخابات را تعیین خواهد کرد.

خدمات الکترونیک