شرکت  ۱۱۰ هزار داوطلب در آزمون ورودی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۲


در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، از میان تعداد شرکت‌کنندگان در این آزمون تعداد ۵۳ هزار و ۵۰۶ نفر را داوطلبان مرد و ۵۶ هزار و ۴۱۳ را داوطلبان زن تشکیل می‌دهند.

بیشترین داوطلبان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲مربوط به استان تهران با ۲۳ هزار و ۷۶۰ داوطلب و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی با ۵۰۳ داوطلب است.

خدمات الکترونیک