سامانه ملی ارجاعات کارشناسی راه اندازی می‌شود


رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر داد: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی خبر  گفت: دولت آیین نامه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ ابلاغ کرده است که بر اساس آن نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی، با راه اندازی سامانه ملی ارجاعات کارشناسی انجام خواهد شد به طور مثال از این به بعد در طرح مولدسازی، کلیه کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شوند که در این راستا کلیه دستگاه‌های دولتی موضوعات کارشناسی خود را ثبت می‌کنند و این سامانه با قرعه کشی کارشناس را تعیین و سپس کار به کارشناس ارجاع می‌شود.

دادخواه افزود: زمانی کارشناسی‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود عدالت اجتماعی صورت میگیرد، به طوری که در گذشته کارشناسی‌ها توسط یک سری کارشناسان خاص صورت می‌گرفت، اما از این به بعد با راه اندازی این سامانه گزارش‌ها دارای کیفیت لازم بوده و همچنین اطاله دادرسی از بین می‌رود، چون کارشناسی‌ها مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و از طریق دستگاه‌های اجرایی گزارشات به مردم ارائه می‌شود.

خدمات الکترونیک