دستور بازرسی از اماکن نگهداری معتادان به دادستان ها و روسای واحدهای قضایی گیلان


رییس کل دادگستری استان گیلان دستور بازرسی اماکن نگهداری از معتادان را به دادستان ها و روسای واحد های قضایی استان شهرستان ها صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان دستور بازرسی اماکن نگهداری از معتادان را به دادستان‌ها و روسای واحدهای قضایی استان شهرستان‌ها صادر کرد.

اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به حادثه تلخ و اندوهبار کمپ لنگرود اظهار داشت: کلیه دادستان‌ها و روسای واحدهای قضایی باید از کمپ‌ها و مراکز نگهداری معتادان بازرسی نمایند و گزارشات خود را به دادگستری کل استان ارسال نمایند.

وی با توجه به اینکه باید کرامت جامعه هدف در این اماکن حفظ شود گفت: استانداردهای لازم و رفتارهای خلاف ضابطه توسط مسئولین کمپ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده قصور، اخطار قضایی مقتضی صادر شود.

رئیس شورای قضایی استان خاطر نشان کرد: اداره بهزیستی مکلف به نظارت مستمر و بازدید میدانی به صورت دوره‌ای از کمپ‌های ترک اعتیاد بوده و باید در صورت کوتاهی به عنوان ترک فعل، پرونده قضایی برای مسئولین مربوطه تشکیل شود.

خدمات الکترونیک