در برخی محاکم به متهم القا می شود که اگر وکیل بگیرد کارش در نزد قاضی سخت تر می شود


نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر؛دفاع از وکیل و نهاد وکالت، چالش‌ها و ظرفیت‌ها» در شیراز، تحقق حکمرانی مردم پایه در کشور را منوط به استفاده از ظرفیت های تخصصی ملت دانست و گفت: کانون های وکلا یکی از همان ظرفیت‌های تخصصی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

زهره الهیان با بیان اینکه نگاه تخصصی و تسلط وکلا به قوانین باعث می شود در مجلس از دانش آنها برای پیگیری حقوق ملت استفاده شود؛ اظهارکرد: مجلس باید قوانینی تصویب کند که در آنها حقوق ملت پیگیری و استیفا شود.

رییس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس با اذعان براینکه وکلا و نمایندگان مجلس در معرض بسیاری از تهدیدها و مخاطرات بخصوص در هنگام بررسی پرونده های خاص قرار دارند، بیان کرد: متاسفانه در برخی محاکم به متهم القا می شود که اگر وکیل بگیرد کارش در نزد قاضی سخت تر می شود و این کار، کار درستی نیست و باید با آن مقابله شود.

رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حمایت از وکلا قوانینی وجود دارد؛ اما از هر طرحی برای تدوین قوانینی حمایتی بیشتر استقبال می‌کنیم؛ ابراز کرد: برخی مشاغل به دلیل حساس بودن شان در معرض آسیب هستند و باید از سوی مجلس و دیگر قوا مورد حمایت قرار بگیرند.

الهیان با بیان اینکه آسیب وکلا در ابعاد جسمی، روحی، روانی و حتی آبرو و اعتبار ممکن است ظهور و بروز کند؛ گفت: مجلس آماده است از ظرفیت کانون وکلا، هم برای تأمین حقوق ملت و هم برای حمایت از وکلا استفاده کند. / ایرنا

خدمات الکترونیک